Om Rag2rug

Rag2Rug startade verksamheten i maj 2017.

Vi tar vara på lakan och gardiner som sorterats bort på second hand. Idag får vi säckar med material från Erikshjälpen i Vetlanda men också från privatpersoner som vill bidra. Vi hämtar också säckar med lakan som inte längre kan användas hos Withalatvätten i Vetlanda.

Vi färgar en del material hos Färgeriet EK i Kinnarumma. De använder endast GOTS-certifierade färgpigment och kemikalier. GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell märkning som omfattar såväl sociala som miljömässiga krav.

Vi skär textilierna till trasor och väver nya produkter som vi sedan säljer till privatkund och till företag. Rag2Rug tillhandahåller platser för praktik och arbetsträning för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Vinnare av priset Nyttigaste Affären 2020
http://nyttigasteaffaren.se/2020-ars-vinnare/

Se film om Rag2Rug från 2020
https://www.instagram.com/_rag2rug_/channel/?hl=sv

Artikel i Vetlandaposten om Rag2Rug från januari 2017
http://www.vetlandaposten.se/article/vavstol-som-affarside/

Artikel i Vetlandaposten om Rag2Rug från augusti 2017
https://www.vetlandaposten.se/article/vavstolarna-ar-igang-hos-rag2rug/

Detta har vi uppnått hittills

  • Varje vecka återbrukar vi ungefär 1 säck textil som annars skulle slängas.
  • Vi producerar, väver och säljer 7 olika produkter av återbrukad textil hos oss, hos återförsäljare och genom sociala medier.
  • Från maj 2017 till och med 2020 har ca 50 kvinnor varit hos oss på arbetsträning eller praktik. Av dem har ca 25% gått vidare till olika typer av jobb.
  • Just nu arbetar 3 av dessa kvinnor på Rag2Rug.
  • Samarbete med hotell för att återbruka hotelltextilier och väva nya produkter.

Nu siktar vi framåt mot nya mål, Välkommen till vår Hållbara inredning!