Hållbart Hantverk

Tjänst och förtjänst

Hållbart hantverk görs av kvinnor med rika erfarenheter. Här väver vi samman olika kulturer och erfarenheter med småskalig företagsamhet och ger en möjlighet för kvinnor till en tjänst som ger egen förtjänst. Så vårt hållbara hantverk gör verklig nytta. Det är praktiskt, vackert och handgjort i Vetlanda, Småland.

Under första året drevs verksamheten som ett projekt med stöd från Leader Linné Småland. Läs mer på denna länk.